Vaderiprogramm

montessori-kool-vaderiprogramm

Oleme koostöös Taibutera poega loonud eraldi vaderiprogrammi. Kui soovid toetada kooliklassi tekkimist ja edasisi arenguid, siis vaderiprogramm võimaldab igaühel anda koolile oma panus just nende vahendite osas, mida parajasti kõige rohkem vaja läheb.

Taibutera e-poe lehelt leiad Kadrioru kooliklassi poolt tehtud vajalike õppevahendite valiku.

Õppetöö Montessori meetodit kasutavas koolis toimub pisut erinevalt kui ehk tavapäraselt ette kujutama oleme harjunud. Õpetaja on Montessori klassis suunaja, vaatleja ja vajadusel selgitaja. Aineoskusi ja -teadmisi annab õpetaja läbi esitluste väikestes gruppides ja lugude kaudu.

Nii on Montessori pedagoogika üheks oluliseks alustalaks sertifitseeritud Montessori juhendaja kõrval ka ettevalmistatud keskkond ehk klassiruum. See peab olema algusest peale tervik ning sisaldama kvaliteetseid ja läbimõeldud õppevahendeid, mis aitavad õpilasel aineteadmisi sügavuti mõista ja iseseisvalt harjutada. Nii toimub õppimine justkui iseenesest ja lapse aktiivsel eestjuhtimisel.

Klassi sisustamine nõuab koolilt aga märkimisväärset investeeringut. Oleme väga tänulikud igaühele, kes meid sel teel aitab. Meie soov on muuta Montessori kooliharidus lastele ja lapsevanematele laiemalt kättesaadavaks ja üheks valikuks paljude kõrval. Selleks, et tulevikus saaks iga pere soovi korral valida oma lapse koolitee alguseks Montessori pedagoogikat rakendava kooliklassi, on oluline, et esimesed kooliklassid saaksid juba nüüd hoo sisse.

Scroll to Top