Montessori juhendaja

 

6-12 vanuseastme juhendaja meie koolis on Riina Must (AMI 6-12).

“Olen õppinud Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis pop-jazz laulmist, seejärel lõpetanud Tallinna Ülikoolis bakalaureuse muusikaõppe ja magistri muusikaõpetaja-õppe eriala.

Muusikaõpetajana, mudilaskoori dirigendina ja klassijuhatajana olen üldhariduskoolis töötanud praeguseks kokku üle 10 aasta, millest viimased 7 aastat Tallinna 32. Keskkoolis. 

Eelkõige olen olnud õpetaja algklassidele, kuid õpetan ka põhikooli teise ja kolmanda astme õpilasi. Minu töökohustuste hulka on kuulunud lisaks igapäevasele õpetamisele kontsertide organiseerimine, erinevate koolielu-suundade juhtimine ning mudilaskooriga laulupidudel osalemine.

 

montessori-6-12-juhendaja-riina-must
Riina Must (AMI 6-12)

2024.a. jaanuaris omandasin Girona ülikoolis Montessori kooliklassi juhendaja diplomi vanusele 6-12 aastat.

Elan Viimsis, olen abielus ning kahe lapse ema, mul on 12-aastane poeg ja 9-aastane tütar.

Loomulikult saadab minu igapäevaelu nii tööl kui kodus muusika. Loovust ja loomingulisust pean iga inimese arengus üheks olulisemaks pidepunktiks. Samuti suhtun väga kirglikult kirjandusse ja luulesse, armastan lugemist ja lugusid ning usun, et nii ettelugemine kui ise lugemine on igas vanuses lapsele tohutult arendav ja avardav.

Montessorilik maailmavaade tähendab minu jaoks eelkõige austust. Austust iga inimese individuaalsuse vastu, lugupidamist planeedi suhtes ning aukartust võimete ja võimaluste ees, mida õpetajana saan lastes toetada ja aidata avaneda. Oma Montessori-õpingute käigus tajusin selgelt, kuidas kõik on üks suur tervik ning õppides matemaatikat, geomeetriat, ajalugu või kunsti asetame iga korraga uue killu sellesse tervikusse. See on mitmekülgne areng ja oma vastutuse tundma õppimine planeedi rõõmu ja rahu ees.”

Scroll to Top