Montessori Kool

Mis iseloomustab Montessori kooli?

Montessori Koolis kasutatav metoodika järgib lapse arengulisi vajadusi ja eripärasid, pakkudes koolipäevas liikumisvabadust ning õpet, mis suunab last sensoorselt teoreetilisele.

Laps on kooliklassis ennastjuhtiv õppija. Koostöös õpetajaga liigutakse järk-järgult isikliku vastutuse ja vabaduse poole õppimises.

Keskkonnas ja päevarütmis valitseb kord, mis toetab õppimist ning vastab lapse vajadusele organiseerituse järele.

Montessori metoodika järgib põhimõtet “vabadus piirides”, suunates õpilast iseseisvale uurimisele, harjutamisele ja katsetamisele, õpetades distsipliini läbi vastastikuse austuse.

Klassiruum on ettevalmistatud keskkond
kvaliteetsete ja läbimõeldud õppevahenditega,
mis aitavad õpilasel aineteadmisi sügavuti
mõista ja iseseisvalt harjutada.

Õpetaja on Montessori klassis suunaja,
vaatleja ja vajadusel selgitaja. Aineoskusi
ja -teadmisi annab õpetaja läbi esitluste
väikestes gruppides ja lugude kaudu.

Miks just Montessori meetod?

Montessori kooliklass on liitklass, kus toimetavad koos 6–12-aastased lapsed, kellest enamus on tulnud Montessori lasteaiarühmadest või seda lähenemist pakkunud kodudest. Klassis on täielikult ettevalmistatud keskkond, mis on sisustatud Montessori õppevahenditega ja teiste tarvikutega, mis toetavad lapse iseseisvat õppimist ja uurimist kuue aasta vältel. Klassis toimetab Montessori õpetaja ehk juhendaja, kes on väljaõppinud just 6–12 vanuses lastega meetodit rakendama, kes tunneb selle vanuserühma iseloomuomadusi ja vajadusi, oskab toetada igat last individuaalselt tema õpiteel.

Aastatepikkuse lapsevaatluskogemuse põhjal jõudis Maria Montessori veendumuseni, et iga inimene läbib oma arengus neli teineteisest selgelt eristuvat etappi. Igas staadiumis on laps või noor huvitatud eri toimingutest, mis just sel ajajärgul tema õppimist toetavad ja arenguvajadustele vastavad. Õppimine põhineb lapse enda loomulikul teadmisjanul ja meie ülesandeks on luua igal arenguetapil selline õpikeskkond, mis lapse või noore vajadustele vastab.

Etapid hõlmavad endas inimese terviklikku arengut sünnist täiskasvanueani ning jagunevad vanuserühmade kaupa 6 aastasteks perioodideks: 0-6, 6-12, 12-18 ja 18-24 eluaastat. Montessori jõudis oma eluajal välja töötada õppeprotsessi põhimõtted ning juhised keskkonna ettevalmistamiseks 0-18 vanuses laste toetamiseks. Maailmas on kõige enam 3-6-aastaste laste rühmasid, järjest enam avatakse aga ka alla 3-aastastele mõeldud keskkondasid ning kooliklasse. Viimastel aastatel on lisaks 6-12 vanuserühmale mõeldud klassidele tugevalt kasvanud 12-18 vanuseastmele mõeldud keskkondade arv, eriti hea meel on selle üle, et ka Euroopas tekib neid aina juurde.

Erinevates riikides toimub liikumine ühest vanuseastmest teise erinevalt. Kõige loomulikum oleks lapse jaoks, kui ta saab minna lasteaiast kooli endale sobival arenguhetkel – tegelikult ei oma lapse arengu seisukohast suurt tähtsust, kas on 1. september või kas ta on saanud 7-aastaseks, vaid kas tema areng on sealmaal, et ta on sisenenud järgmisesse arengujärku ja tema juhendaja näeb, et laps on valmis.

Loe lisaks artikleid ja kuula saateid: Lugemist ja kuulamist.

 

Eesti esimeses Montessori koolis, Haabersti Montessori Koolis algas õppetöö 1. septembril 2022.a. 

Kadrioru Montessori Kool alustab tööd 1. septembril 2024.a.

Kui Sinagi soovid oma lapse kooliteed alustada Montessori meetodil tegutsevas koolis, registreeri oma huvi siin

2024/2025 õppeaastal on õppemaks 2460€/aastas. Lisandub õppetööd toetavate tegevuste ja toidupäevade tasu.

Missioon

Visioon

Väärtused

Scroll to Top